business haaglanden oudpapier

Oudpapier inzameling cruciaal tijdens corona

Oudpapier is dé grondstof voor ‘hygiënepapier en verpakkingen voor voedsel, farmaceutische producten en gebruiksartikelen. Deze vervullen een cruciale rol in deze crisistijd.

Door Ria Luitjes

Door de Corona maatregelen viel bij een aantal Nederlandse gemeenten de inzameling stil. Het afnemen van de hoeveelheid oudpapier heeft directe gevolgen voor de recyclingbranche omdat hierdoor niet genoeg grondstof aangeleverd wordt voor de productie van papier en karton.

In de afgelopen tijd riepen verschillende brancheverenigingen gezamenlijk op om de inzameling van oudpapier, zo veel mogelijk op peil te houden. Afvalinzameling, waar ook oudpapier-inzameling onder valt, speelt een cruciale rol in onze economie ook tijdens de corona-cisis. Dit bleek wel doordat onze eigen minister president Rutte onlangs een bezoek bracht aan de milieustraat van de Haagse Milieu Service, waar dus ook de oudpapier-inzameling plaatsvindt.

In de gemeente Den Haag is de huis-aan-huis inzameling van oudpapier niet onderbroken. In een aantal andere Nederlandse gemeenten, zoals de gemeente Uden, besloot men de inzameling te stoppen wegens een te kort aan chauffeurs en doordat de inzameling veelal gebeurde door vrijwilligers. Brancheorganisaties in de papier- en kartonindustrie zijn met deze gemeenten op zoek gegaan naar een oplossing door bijvoorbeeld voorlopig chauffeurs en beladers te leveren. Een aantal gemeenten besloot hierdoor de inzameling weer op te starten. ‘Het niet ophalen van oudpapier zou kunnen leiden tot een toename van het restafval en verhoogde druk op de milieustraten. Daarnaast wilden wij de burgers ontlasten. Die zouden anders hun oudpapier langere tijd in huis moeten bewaren.’: vertelt Hiltja Hoff, adviseur afvalbeheer bij de gemeente Uden.

De totale Nederlandse productie van papier en karton ligt jaarlijks tussen de drie en vier miljoen ton. De helft wordt gebruikt als informatiedrager, circa 40 procent als verpakkingsmateriaal en de rest is voornamelijk sanitair of hygiënepapier. ‘86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. De papier- en kartonketen is blij met dergelijke initiatieven om tot een oplossing te komen. De vraag is gegroeid. Om nieuw papier te kunnen maken, moet voldoende oudpapier worden opgehaald.’: geeft Hans Koning, directeur van de vereniging FNOI, gevestigd in Den Haag aan.

Crisisteam PMD, papier en karton

Om te voorkomen dat het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval, dus niet alleen papier en karton, in Nederland afneemt of stagneert is er gezamenlijk met verschillende brancheverenigingen* en de overheid het nationale ‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht. Dit crisisteam signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt en ontwikkelt scenario’s en draaiboeken om deze beheersbaar te maken. Zo kan snel worden gehandeld bij calamiteiten ‘Samenwerking op landelijk én lokaal niveau is juist nu noodzakelijk: vervolgt Hans Koning ‘Wij helpen graag bij het vinden van oplossingen voor mogelijke problemen bij de inzameling van oudpapier.’

Het is dus van belang dat de inzameling van oudpapier op niveau blijft of op sommige plekken geïntensiveerd wordt. We ruimen immers massaal onze zolders en garages op en is er een toename van online bestellingen. Bestellingen die veelal verpakt zijn in papier of karton. Een poll van Editie NL geeft aan dat 32% van de ondervraagden meer online bestelt tijdens de Coronamaatregelen. Transport en bezorgdiensten draaien op volle toeren.

Dat transport voor leveringen aan huis toeneemt herkent ook Directeur Robert Medenblik van het Haagse transportbedrijf ‘Hubbel lastmile’: ‘We kunnen als startup in het elektrisch transport in Den Haag nog geen vergelijk maken t.o.v. andere jaren. Wij werken niet in een vergelijkbare keten zoals Post NL, DHL of UPS. Wij transporteren rechtstreeks of via onze eigen logistieke hub voor onze opdrachtgevers naar de eindklant. Voor ons neemt, zoals, eigenlijk ook zichtbaar is in de gehele branche, de levering aan met name de horeca af en de bezorging aan huis toe. We zien met name een toename in de bezorging van bedrijven aan consumenten of ook bijvoorbeeld aan medewerkers en klanten die als blijk van waardering een attentie willen aanbieden.’

80.000 kg meer oudpapier aangeboden in Den Haag
Er wordt inderdaad meer oudpapier aangeboden in Den Haag sinds de coronamaatregelen aangekondigd zijn’: geeft Fleur Venner, Bestuurswoordvoerder Duurzaamheid en Energietransitie van de gemeente Den Haag aan. ‘In de vier weken vóór 15 maart (17 febr-15 maart) hebben we ca 750.000 kg ingezameld en in de afgelopen vier weken (6 april-3 mei) c.a. 830.000 kg. We zamelen oudpapier en karton op drie verschillende manieren in: huis-aan-huis (1x per maand), in verzamelcontainers en op de afvalbrengstations. Vooral de hoeveelheid oudpapier en karton dat tijdens de huis-aan-huisinzameling wordt aangeboden is omhoog gegaan. Ook wordt er helaas meer karton en oudpapier (illegaal) op straat geplaatst.’

Daar waar enerzijds bedrijfsafval en dus ook het oudpapier afneemt, doordat bedrijven door de corona maatregelen gesloten zijn. Zien we dat ook bedrijven, net zoals particulieren, magazijnen, kantoren en papieren archieven opruimen. Mede gedreven door de afname van werkzaamheden binnen het bedrijf. Op deze manier houden bedrijven mensen toch aan het werk. Overigens waarschuwt de branche via de website wel dat zakelijk oudpapier voor 99% papier is dat professioneel en vertrouwelijk vernietigd moet worden. Dit i.v.m. de vertrouwelijkheid hiervan en het risico op datalekken volgens de AVG.

* Brancheverenigingen die deelnemen in het crisisteam zijn: Afvalfonds Verpakkingen, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC, Regie Kunststoffen Nederland (RKN), VNG en ministerie van I&W hebben Nedvang en PRN.

Fotocredit: Branchevereniging FNOI

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

On Key

Related Posts