interview business people payroll

Mensen maken je bedrijf, ook met payroll

Door: Ria Luitjes voor Business Haaglanden

Een onderwerp dat niet mag ontbreken in dit speciale HR nummer is payroll. Een ‘hot item’ door de introductie van de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB). Business People, gevestigd in het Westland, is gespecialiseerd in payroll en aanverwante diensten in de keten van personele dienstverlening. Het bedrijf, was voorheen, met name bekend in het Westland, onder de naam E-Payroll. Per 1 januari 2020 heet het bedrijf Business People; een naam die beter aansluit bij de totale dienstverlening. Gert van der Sar (DGA) Bob van der Gaag (Operationeel directeur) en Yosta van Leeuwen (Commercieel manager) spreken vol passie over Business People, goed werkgeverschap, payroll en de introductie van de nieuwe WAB.

 

Business People is opgericht door de uit ’s-Gravenzande afkomstige; Gert van der Sar. Na werkervaring opgedaan te hebben in de uitzendbranche is hij 11 jaar geleden gestart als ondernemer. Voor hem best een logische stap, aangezien hij is opgegroeid in een Westlands ondernemersgezin. Business People, waar nu 33 mensen werkzaam zijn, bestaat uit meerdere specialismen die als een keten ondersteunen op alle personeelsvlakken zoals: werving en selectie, ziekteverzuimbegeleiding, uitzenden en payroll. Gert gelooft in de keten van zijn bedrijven rondom de zorg voor personeel.

 

“Als nieuwe ondernemer krijg je heel veel op je bordje. Inclusief personeel. Soms is het te kostbaar om hiervoor een HR-afdeling op te zetten binnen een bedrijf. Dan komen wij in beeld, wij richten ons op de zorg voor het personeel in de hele keten en de ondernemer kan zich richten op het ondernemen. Alleen kun je slechts een gedeelte realiseren. Samen bereik je veel meer”: vertelt Gert.

 

Wat bedoel je met goed werkgeverschap?

Gert: ‘Mensen maken je bedrijf! Bij nieuwe medewerkers voor ons bedrijf, kijk ik als eerste of ze passen bij het bedrijf. De rest kunnen ze wel leren. Medewerkers die werkzaam zijn in ons bedrijf krijgen veel kansen om zichzelf te ontwikkelen, om te leren en nieuwe concepten te ontwikkelen. Ik verwacht ook dat ze die kansen pakken. Ons uitgangspunt: samen staan voor kwaliteit en goed ondernemerschap. Dit stralen wij uit in de samenwerking met onze klanten. We willen samen met onze klanten groeien. Elkaar versterken voor een lange termijn.’

 

Wat is payroll, hoe verschilt dit van uitzenden en wat voor bedrijven maken hiervan gebruik?

Yosta: “Met payroll verleg je het juridisch werkgeverschap. De werkgever verzorgt zelf de werving en selectie. Het volledige administratieve proces dat daar op volgt, wordt aan ons overgedragen. Bij uitzenden ligt de behoefte van een werkgever bij tijdelijke ondersteuning. Wij zorgen voor geschikte kandidaten en de administratieve werkzaamheden. Onze klanten opereren in verschillende branches, zoals hier in het Westland, in de tuinbouw. Maar ook de detailhandel, transport, schoonmaak, industrie en intermediairs. Dit kunnen bedrijven zijn die net zijn opgestart, maar ook bedrijven waar 40 of 50 payroll medewerkers werken. Vaak maken bedrijven gebruik van meerdere diensten uit onze keten.”

 

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Wat is het doel van deze wet?

Yosta: “In 2015 werd de ‘Wet Werk en Zekerheid’ geïntroduceerd. De doelstelling van deze wet was om het flexwerk en het vaste werk wat dichter naar elkaar toe te brengen. Een aantal zaken waren in deze wet niet meegenomen. Met de invoering van de WAB wil de overheid o.a. onbepaalde tijd contracten aantrekkelijker te maken voor werkgevers door bijvoorbeeld de premieverlaging. Daarnaast valt vanaf 1 januari 2020 een medewerker op payroll basis onder de CAO van de opdrachtgever en niet meer onder die van de NBBU/ABU, de CAO voor uitzendkrachten. We hebben overigens gemerkt dat de CAO van de opdrachtgever niet in alle gevallen gunstiger is. Indien dit het geval was, hebben tot nu toe al onze klanten goed werkgeverschap laten zien en de payroll medewerker niet benadeeld.”

 

Hoe heeft Business People zich voorbereid op de wijzigingen door de nieuwe WAB?

Bob: “Het heeft een enorme impact gehad in onze interne organisatie. Ik denk dat onze medewerkers zich inmiddels cao-specialist kunnen noemen. We hebben veel verschillende klanten en dit betekent minimaal net zoveel verschillende cao’s. In ons geval 35 verschillende cao’s, die we allemaal hebben doorgenomen op inhoud en hoe we ze moesten interpreteren. Ook hebben we bepaald hoe een klant er mee omging en welke wijzigingen er vervolgens per 1 januari 2020 moesten plaatsvinden. Het was een intensief half jaar voor onze teams maar ook in de voorbereiding met onze klanten. Door onze werkwijze konden we de WAB voor onze klanten eigenlijk geruisloos introduceren.”

 

Payroll roept bij sommige mensen een negatieve associatie op. Bij jullie hoor ik veel positieve ontwikkelingen.

Yosta: “Dat klopt. Wij zien payroll als zeer positief. Doe waar je goed in bent; voor een ondernemer is dat ondernemen en voor ons is dat o.a. payroll administratie. Bij ons kan een payroll medewerker ook een contract voor onbepaalde tijd bij Business People krijgen. Indien een ondernemer niet meer in staat is een medewerker te betalen door bijvoorbeeld het verlies van een grote klant, gaan wij zelf op zoek naar een passend alternatief voor deze medewerker.”

 

Bob: “Dit was anders voor collega payroll bedrijven die vooral flexibele contracten aanboden. We zien dat een aantal van deze bedrijven gestopt is met payroll. Zij focussen zich nu meer op uitzenden. We zien door de ontwikkelingen rondom de nieuwe wet bij ons een toename van opdrachtgevers en contracten voor  onbepaalde tijd. Gezien onze kennis en ervaringen uit het verleden zien we dit als een positieve ontwikkeling. Dit kunnen wij alleen doen omdat onze klanten ook goed werkgeverschap tonen. Voor ons is het van groot belang de intenties en de visie van onze opdrachtgevers goed in beeld te hebben. Wij gaan voor een langetermijnrelatie met onze klanten. Als zij dat ook willen, dan is er een mooie en gezonde basis om samen te werken.”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

On Key

Related Posts